Antenna YAGI-1-140-175 MHz

140-175 MHz dipole antenna
Operates as dipole when mountes on non-metallic (non condictive) mast and as a 2-element yagi antenna when mounted on metallic mast.

Frequency range: 140-175 MHz
V.S.W.R.: < 1.4 : 1
Gain as dipole antenna: > 2.1 dBi
Gain as 2-element yagi antenna: 5 dBi

Download datasheet